Base d’orientació per a la revisió de treballs escrits.